Rijk als rentmeester: sturen op maatschappelijke meerwaarde

Op basis van de essays ‘Het sturen op maatschappelijke meerwaarde bij het Rijksvastgoedbedrijf’ van Brink Groep en ‘Het Rijk als rentmeester’ van Marinke Steenhuis doet het College van Rijksadviseurs aanbevelingen aan het Rijksvastgoedbedrijf en de beleidsdepartementen.