Lessen van WHO CARES Community of Practice

Hoe komen we tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk? Deze vraag staat centraal in de publicatie De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van WHO CARES Community of Practice.   

In de longread beschrijven initiatiefnemers Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Jet Bussemaker (nieuwe voorzitter RVS) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) aan de hand van interviews de stappen die door de teams van WHO CARES zijn gezet, maar ook de tegenslagen die zij tegenkwamen. Hun ervaringen bieden waardevolle lessen, die vertaald zijn in vier adviezen. Ze draaien elk om het belang van verbeelding en verbinding: om de energie van verschillende partijen samen te brengen, en om te komen tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk.

Ontwerpprijsvraag WHO CARES

In 2017 namen de Rijksbouwmeester, Pauline Meurs (toenmalig voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)) en Gijsbert van Herk het initiatief tot ontwerpprijsvraag WHO CARES voor nieuwe combinaties van wonen en zorg, ingebed in toekomst- en levensloopbestendige wijken. Ze zagen hoe onze woonwijken achter zijn gaan lopen bij maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Woningen, maar ook publieke ruimte en voorzieningen voldoen niet meer aan de wensen en behoeften van huidige en toekomstige bewoners. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen en andere kwetsbare groepen.