De noodzaak van tuinieren

Om mensen gelijke kansen te bieden en de economische prestaties van Nederland te vergroten, zouden overheden vaker met een ruimtelijke bril moeten kijken. In het advies De Noodzaak van Tuinieren, hoe met ruimtelijke condities economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen laat het College van Rijksadviseurs (CRa) zien dat beleidskeuzes, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, woningbouw, economische clusters en onderwijs, van invloed zijn op de ruimtelijke condities en de ontwikkelkansen van mensen en onze economie die daaruit volgen.

Beleidsmakers nemen dagelijks beslissingen die – vaker onbewust dan bewust – ruimtelijke condities creëren. Werken aan sociale en economische ontwikkeling zou je kunnen vergelijken met tuinieren. Een tuinman geeft op tijd water en snoeit bij waar nodig. Zo zorgt hij voor de beste condities om de planten in zijn tuin te laten groeien en bloeien. Ook met ruimtelijke keuzes en beleid kunnen we condities creëren die de kans vergroten dat wenselijke ontwikkelingen zich voordoen: dat iedereen de kans heeft om zich optimaal te ontwikkelen en dat tegelijkertijd de economie groeit en bloeit, zonder dat extremen de overhand nemen.

Dit advies is erop gericht om overheden bewust te maken van de effecten van hun beleid, bekeken door een ruimtelijke bril. Daarmee worden ook verbanden gelegd met andere sectoren, ruimtelijk en niet-ruimtelijk beleid, van het Rijk en van andere overheden. Het is een pleidooi om vooral meer te gaan tuinieren: condities creëren en extremen vermijden.

Opbouw publicatie

Advies
In dit advies aan het Rijk laten we zien hoe overheden kunnen sturen de juiste balans in de ruimtelijke thema's massa, diversiteit en uitwisselingsmogelijkheden om meer kansengelijkheid en economische excellentie te bereiken. Daarin richten we ons op beleidsmaatregelen voor het Rijk en daarbinnen specifiek de ministeries van BZK, EZK, IenW en OCW.

Aan het woord
Ter illustratie van hoe je kunt werken aan grote doelen met simpele ruimtelijke sturingsmechanismen laten we drie experts aan het woord: David Rusk, Barbara Baarsma en Chaimae Fadis.

Drie voorbeeldregio’s
Tot slot een uitwerking van de adviezen toegepast op drie voorbeeldregio’s. We tonen voorbeelden van ruimtelijke condities in Nederland, die bewust of onbewust zijn gecreëerd, en die aanleiding geven tot het verbeteren van condities. Welke condities zijn in deze regio’s nodig om kansengelijkheid en economische prestaties te bevorderen?