Memo: Gefragmenteerd rijksbeleid kost samenleving geld

In deze memo toont het College van Rijksadviseurs met een aantal illustratieve voorbeelden dat het gebrek aan samenhangend rijksbeleid de samenleving elk jaar miljarden euro’s kost. De stikstofcrisis, PFAS, de klimaatcrisis en de woningnood laten stuk voor stuk zien dat de huidige sectorale aanpak leidt tot inefficiënte oplossingen en hogere kosten dan nodig.

Deze memo hoort bij het advies Tijd voor een minister van Ruimte.