Essay: Rijk als rentmeester

Essay, geschreven door architectuurhistoricus Marinke Steenhuis, in opdracht van het College van Rijksadviseurs.