Brief aan OCW tbv archivering van tuin- en landschapsarchitectuur

Op 8 juli jl. heeft demissionair minister Van Engelshoven het adviesrapport ‘Geheugen van het ontworpen landschap. Het belang van archivering van tuin- en landschapsarchitectuur’ in ontvangst genomen. Het rapport bevat zes aanbevelingen voor een duurzame omgang met de archieven van tuin- en landschapsarchitectuur. Het College van Rijksadviseurs middels deze brief laten weten het belang van een zorgvuldig beheer en goede ontsluiting van de archieven te onderschrijven.