Rijk aan Ontwerpkracht

Deze publicatie geeft een overzicht van de geschiedenis van dertig jaar rijksarchitectuurbeleid in Nederland. Hoe dat beleid tot stand kwam, vorm kreeg en zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.
De publicatie is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Guus Enning die na 46 jaar in rijksdienst met pensioen gaat. Hij stond - samen met Ton Idsinga en een aantal anderen - aan de basis van dit nieuwe beleidsterrein.