Toekomstperspectief Elderveld-Kronenburg-Vredenburg

De ontwerpbureaus Open Kaart, KAW en Circular Landscapes maakten In opdracht van gemeente Arnhem en het Atelier Rijksbouwmeester een samenhangende toekomstvisie Toekomstperspectief Elderveld-Kronenburg-Vredenburg. De bureaus werkten met onder andere bewoners, wijkraden, corporaties, gemeente, thuiszorg en mensen vanuit het sociaal domein aan een verhaal dat laat zien welke kwaliteiten kunnen ontstaan bij een samenhangende aanpak. Met het oude rivierenlandschap als basis en de sociale kwaliteit van de openbare ruimte als toetssteen helpt de toekomstvisie om de benodigde investeringen in de komende jaren op elkaar af te stemmen.