Ontwerpkracht mobiliseren op maatschappelijke vraagstukken

Op verzoek van het College van Rijksadviseurs heeft Drift – Dutch Research Institute for Transitions – de ontwerpprijsvragen van het vorige CRa (2016-2020) geëvalueerd.