Dordwijkzone

Een zoektocht naar het rechtvaardige stadspark
Dit project is een ontwerpend onderzoek naar de rechtvaardige stad en de ruimtelijke consequenties daarvan in de transformatie van Dordwijkzone (Dordrecht) naar een stadspark. Rechtvaardige stad is de stad waarin alle sociale groepen en leefvormen samen kunnen bestaan, leven en gedijen. Wij- een team van stedenbouwkundige en landschapsarchitect- benaderen deze thema vanuit sociaal-maatschappelijk en ecologisch perspectief. We willen de theorie van ruimtelijke rechtvaardigheid vertalen naar concrete ontwerpprincipes die zorgen voor een gezondere en inclusievere leefomgeving.

Drie tekeningen van de tuinen

Sportlandschappen

In het project, wijzen we de bestaande sportvelden in Dordwijkzone aan als een bedreiging voor sociaal-maatschappelijk en ecologisch rechtvaardigheid. Daarmee ook een bedreiging voor de ambitie om hier een stadspark te ontwikkelen voor alle Dordtenaren, dieren en planten inclusief. Als antwoord hierop stellen we plaatsgerichte ruimtelijke principes en een democratisch beheervoorstel voor, om de sportlandschappen als een gezond en inclusief onderdeel van het toekomstige park te ontwikkelen. We pleiten voor een vernieuwde en bredere benadering van sport, waarbij we de relatie tussen landschapskarakter en type bewegingsactiviteiten duidelijk maken. We streven naar het creëren van verschillende landschappelijke omgevingen die de verbinding tussen ons lichaam en de natuur koesteren. We benadrukken het belang van diversiteit op alle schaalniveaus bij het creëren van sociale en ecologische rechtvaardigheid.

De ‘tuin’ als een metafoor wordt gebruikt voor betekenisgeving en voor het stimuleren van verbinding tussen Dordtenaren en hun park. Aan de hand van drie tuintypologieën met herkenbare identiteiten, bieden we inzichten over hoe het versterken van bestaande landschappelijke kenmerken kan leiden tot een diverse en gezonde ruimtelijke inrichting, en eerlijk en inclusief gebruik van de Dordwijkzone.

Pınar Balat

Over Pınar Balat

Pınar Balat, geboren in Ankara in 1986, is een architect en stedenbouwkundige gebaseerd in Amsterdam. Voordat ze afstudeerde als architect aan de TU Delft, haalde ze haar Bachelorsdiploma in METU Ankara en haar Masterdiploma in woningbouw van UPM in Madrid. In 2015 richtte ze haar eigen bureau, Studio Pınar Balat op, om bij te dragen een rechtvaardige en duurzame stedelijke omgevingen, door onderzoek en praktijk te combineren. In de afgelopen jaren heeft ze bij verschillende stedenbouwbureaus in Nederland gewerkt, vaak op binnenstedelijke verdichtings- en transformatieopgave. Parallel hieraan heeft zij meerdere ontwerpend onderzoek projecten gedaan naar actuele stedenbouwkundige vraagstukken zoals gezonde stad en stedeling, ecologisch en sociaal rechtvaardige stadswijken en thuis voelen in de stad. Sinds begin 2021 richt zij zich weer volledig op haar eigen bureau en biedt haar expertise aan op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, onderzoek en strategie.

Zuzana Jančovičová

Over Zuzana Jančovičová

Zuzana Jančovičová is een landschapsarchitect met een minor in sociaal-ruimtelijke analyse. Ze is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (2014) en de Slowaakse Landbouwuniversiteit (2014). Al tijdens haar studie ontwikkelde ze interesse voor ‘stedelijke ecologie’, die ze ziet als een relatie tussen de gemeenschap en de omgeving. In 2017 werd ze genomineerd voor de prijs van Archiprix International met haar afstudeerproject, een onderzoek naar de culturele perceptie van waterdynamiek en de esthetiek van verwachte overstromingen. Recent won ze twee prestigieuze prijsvragen - Europan 15 & Panorama Lokaal, met haar plannen voor de Rotterdamse wijken Groot IJsselmonde en Beverwaard. Ze heeft gewerkt bij verschillende landschapsarchitectenbureaus zoals Vista, Karres en Brands en Bureau B+B, waarbij ze zich richtte op ontwerpwedstrijden en landschapsvisies. Sinds 2018 werkt ze bij DS Landshapsarchitecten en geeft ze les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. De kracht van Zuzana ligt in het systemisch en conceptueel denken, waarbij ze op zoek gaat naar ontwerpoplossingen voor complexe ruimtelijke vraagstukken. In 2020 startte ze haar eigen bedrijf waar ze onderzoek doet door middel van ontwerp. Hiermee draagt ze bij aan ecologisch en cultureel duurzame leefomgevingen.