Verbindend Bos

Een strategie voor CO2-absorberende natuur in Provincie Zuid-Holland
We vestigen veel van onze hoop op het bos: het legt CO2 vast, het verschaft zuurstof, het huisvest een bron van leven en een bosbezoek draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. Maar toch hebben veel bossen het zwaar. Klimaatverandering, versnippering en herplant projecten laten bossen weinig tijd en ruimte om zich hoogwaardig te herstellen.

Kloof

In de landelijke bossenstrategie zijn goede richtlijnen geformuleerd over hoe we meer bos kunnen maken, maar in de weg van voorschrift naar realiteit openbaart zich een kloof. Veel nieuw bos bestaat uit een beperkt aantal soorten, aangeplant in kleine eenheden, in barre bodemomstandigheden of een sub-optimale vochthuishouding. Veel nieuwe bossen hebben daardoor beperkte mogelijkheden om zich tot volwaardig ecosysteem te ontwikkelen. Aan de CO2 doelstelling wordt echter wel voldaan.

Uitzaaistrategie

Verbindend Bos toont een strategie waarmee provincie Zuid-Holland haar ambitie voor 1000 hectare bos kan realiseren. De studie pleit voor een uitzaaistrategie in plaats van een schop in de grond. Hierdoor gaan nieuwe, hoogwaardige bossen zichzelf ontwikkelen. De bestaande boskernen en de bodem in Zuid-Holland vormen het startpunt. Door de boskernen tot ‘wildernispockets’ te laten uitdijen kan een grootschalig, aaneengesloten bossennetwerk ontstaan. Bovendien kunnen bosliefhebbers het toekomstbos op gewenste plekken uitnodigen door het uitrollen van een compostplan. Zo ontstaat een toekomstbos dat inspeelt op landschappelijke transities, wat de biodiversiteit vergroot, wat natuurnetwerken creëert, waar de volgende generaties zich mee verbonden voelen en wat CO2-vastlegt.

Mirte van Laarhoven

Over Mirte van Laarhoven

Living Landscapes is een praktijk die probeert een halt toe te roepen aan het verlies van biodiversiteit. Dit door middel van landschapsplannen en ruimtelijke installaties op het gebied van zichzelf onderhoudende leefomgevingen, creatie van biotopen en de verrijken van menselijke ervaring. Mirte van Laarhoven promoot een omslag in hoe we natuur benaderen in Nederland. Van machinale ingenieurs-projecten en het veroveren van land naar luisteren en meebewegen met natuurlijke krachten. Met voorbeelden als Stromende Kracht, een visie voor de Nederlandse rivierdelta als dynamisch nationaal park (eervolle vermelding Archiprix 2018), of een Onderwaterbos van dood hout waar onderwaterleven een nieuwe schuilplaats vindt in onze strakgetrokken waterwegen (Winnaar NLDelta Challenge 2019).