Dossier Flora en Fauna, door H+N+S+

Dit dossier is opgesteld in het kader van het Toekomstatelier NL2100. Om het denken op de netwerklaag te voeden, heeft het College van Rijksadviseurs drie ontwerpbureaus de opdracht gegeven om zich daarin te verdiepen: Nohnik architecture and landscapes, H+N+S+ Landschapsarchitecten en Rademacher de Vries Architecten. Tijdens het Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april 2022 is al deze kennis over de netwerklaag samengebracht en toegepast op een concrete ruimtelijke opgave: de energiehoofdstructuur. Dit is een van de zes dossiers die als bijlage dienen bij de Toekomstverkenning NL2100.