Ruimte maken voor Ontmoeting

Het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving pleiten in het advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Ruimtelijke condities kunnen de sociale samenhang in een buurt bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke veranderingen op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.

Reactie ministers

Op 3 juli 2023 hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de minister voor Langdurige Zorg en Sport een reactie gepubliceerd op het advies 'Ruimte maken voor Ontmoeting' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het College van Raadadviseurs (CRa).