Hefboom voor een schone toekomst - advies Eenergiehoofdstructuur

Nederland staat voor grote investeringen in de energie-infrastructuur. Het netwerk dat van vitaal belang is om huishoudens te voorzien van warmte en elektriciteit, om voedselproductie te garanderen, om laaggelegen polders te bemalen, om de (circulaire) economie draaiend te houden, om met elkaar te communiceren en om ons te kunnen verplaatsen. Zonder een robuust energiesysteem stort de samenleving in elkaar. 
De stapsgewijze transformatie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem stelt veel nieuwe eisen aan het nationale energienetwerk. Ook zijn er flinke aanpassingen nodig om de grote energie-intensieve clusters in een relatief korte tijd te verduurzamen. Het College van Rijksadviseurs brengt op verzoek van Programma Energiehoofdstructuur (PEH), advies uit over de samenhang tussen de energiehoofdstructuur en andere ruimtelijke opgaven op de lange termijn.