Essay Francesco Veenstra Gouden Piramide

De zorg om het klimaat en de natuur maakt fundamentele ruimtelijke transities noodzakelijk.
Dat is een verplichting tegenover onszelf en de generaties na ons. Talloze Nederlanders
zullen hun directe leefomgeving daardoor zien veranderen. Dat mag geen proces worden
van winnaars en verliezers. Het principe van ‘wederkerigheid’ is van wezenlijk belang.
De nominaties voor de Gouden Piramide geven daar mooie voorbeelden van. Maar het is
nog lang geen gemeengoed in de Nederlandse bouw- en planningspraktijk.