Young Innovators: Bodemgoud

Onderdeel van de IJsselmeerpolders was de Noordoostpolder deel van het grootste Rijksproject van Nederland. Onder het strak verkavelde landschap gaat nog steeds een bodem van goud schuil, die miljoenen jaren geleden is ontstaan door afzettingen vanuit kreken en slikken. Deze geschiedenis is de basis dat hier de meest vruchtbare bodems van Nederland zijn ontstaan.

Bodemprofiel Marsman Blokzijlerzand

Het ontwerp, de aanleg, het beheer en het wetenschappelijk onderzoek van de polder werd allemaal aangestuurd vanuit één gezamenlijke Rijksorganisatie, maar inmiddels is de positie van het Rijk sterk veranderd. Van de intensieve rol van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, via de verkoop van gronden door de Domeinen, tot de huidige zakelijke insteek door het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2018 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het vergroten van de maatschappelijke waarde van gronden weer nadrukkelijk in haar missie opgenomen, waarin het borgen van de bodemkwaliteit een belangrijk onderdeel is.

Bodem onder druk

Want inmiddels staat de bodem van de Noordoostpolder onder druk. De natuurlijke rijping na inpoldering, klimaatverandering en intensieve bedrijfsvoering van het boerenbedrijf zorgen er aan alle kanten voor dat de bodem onze zorg en aandacht verdient.

Vijf aanbevelingen

‘Bodemgoud’ onderzoekt hoe het landschap, landbouw en beleidskeuzes zijn verweven met elkaar en hoe zij van invloed zijn op de staat van de bodem. Dankzij vijf diepte-interviews met verschillende boerenbedrijven is onderzocht hoe het grote verhaal van de polder samenhangt met de schaal van de boerderij. Uitkomst van het onderzoek zijn vijf aanbevelingen vanuit het perspectief van het boerenbedrijf voor de toekomstige ontwikkeling van de Noordoostpolder waarin de kwaliteit van het bodemgoud centraal staat.

Over Charlotte van der Woude

Charlotte van der Woude (1991) studeerde in 2019 af als landschapsarchitect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Haar afstudeerproject 'Nature Is Under Your Feet’ werd bekroond met de eerste prijs Archiprix NL 2020. Het werk is een pleidooi om een plek vanuit de doorsnede te benaderen en toont in die zin haar geloof om te ontwerpen vanuit de bodem en natuurlijke processen.

Inmiddels heeft Charlotte zo'n tien jaar werkervaring opgedaan in het vakgebied bij verschillende bureaus en werkt ze momenteel parttime als landschapsarchitect binnen het centrum van de gemeente Utrecht. Daarnaast werkt ze als zelfstandig landschapsarchitect aan uiteenlopende ontwerpopgaves en werkt hierin graag samen met andere expertises om tot betere plannen te komen. Sinds haar afstuderen is ze tevens actief als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waarin ze ook een van de ambassadeurs is voor de opleiding tot landschapsarchitect.

Charlotte