Young Innovators 2022: Nagele

Hoe kun je met het toevoegen van 300 woningen het dorp Nagele in zijn geheel en het aangrenzende land verbeteren, denkend vanuit het collectieve gedachtegoed waarmee Nagele destijds is ontworpen? Dat is de vraag waar Dérive zich de afgelopen maanden in heeft vast gebeten met hun ontwerpend onderzoek ‘STREEK – tussen dorp en land’.  

Axonometrie Nagele

Richtlijnen uitbreiding

Bij het unieke modernistische dorp Nagele in de Noordoostpolder volstaat geen reguliere verkaveling voor de uitbreiding.  De ontwerpers doken het veld in en oogsten bij de Nagelezen wat hun perspectieven zijn op de toekomst van Nagele. In een drukbezochte wandel-workshop kwamen verschillende thema’s aan bod en aandachtspunten naar voren die Dérive heeft vertaald in 5+1 richtlijnen voor de uitbreiding:

(1) Op collectieve wijze het collectief ontwerpen;

(2) Verbeterslag maken op het bestaande Nagele;

(3) Woonopgave koppelen aan landschappelijke;

(4) Versterken en diversifiëren groengebieden;

(5) Verbindende structuren creëren;

(5+1) Verbeeldingskracht inzetten en benutten.

Lijnstructuur

Als verkaveling stellen zij – op de grens tussen dorp en land – een lijnstructuur voor als eenvoudig gebaar en ultieme vorm van gezamenlijkheid, die bij de ritmiek van de polder aansluit en zo de tegenhanger vormt bij de compositie van Nagele. Deze ‘streek’ vormt een nieuw type publieke ruimte voor Nagelezen en kan verschillende vormen aannemen en relaties aangaan door diverse invullingen van het raamwerk; verschillende beukmaten en doorsteken, collectieve functies of private-woonruimtes. Deze structuur is een verwijzing naar de bestaande en bekende typologie van de rijwoning; het vormt eenheid in verscheidenheid door verschillende type woningen te herbergen. Door de repetitieve en aaneengesloten vorm is het een duurzame structuur voor betaalbaar wonen, modulaire houtbouw en het delen van hernieuwbare energie.

Over Dérive

Hedwig van der Linden en Kevin Westerveld werken onder de naam Dérive aan een onderzoek gedreven ontwerppraktijk, opererend tussen architectuur, openbare ruimte, en stedelijke strategieën. Beiden zijn opgeleid als architect aan de TU Delft en hebben ervaring opgedaan bij diverse (inter)nationale ontwerp- en onderzoeksbureaus. Binnen de Nederlandse en Vlaamse context werken ze samen met verschillende partners. In 2022 hebben ze de Talentontwikkelingsbeurs van het Stimuleringsfonds voor Creative Industrie ontvangen. Dérive bevraagt de inrichting van de publieke ruimte, vaak op eigen initiatief. In dialoog en met een luisterend oor schept het bureau lucht in complexe transitievraagstukken. Binnen het vakgebied constateren zij een fragmentatie tussen degenen die bouwen en zij die niet bouwen. Om complexe transitieopgaven aan te gaan hebben we juist beide nodig: zowel uitvoerende macht als een reflectieve praktijk vol verbeeldingskracht. Dérive positioneert zich op het snijvlak en wil de twee op nieuwe wijze verweven.

Kevin en Hedwig