Young Innovators 2022: De Binckhorst

Hoe kan de ontwikkeling van het vastgoed van en rondom de RVB bijdragen aan en profiteren van een levendig Binckhorst en omgeving?
 

Tekening Binckhorst

De gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf liggen aan het spoor, op de rand met Voorburg en aan de rand van de Binckhorst. De voormalig KPN panden hebben samen een oppervlakte van ruim 40.000 vierkante meter (bvo). De aankoop past in het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om gebouwen in eigendom te hebben uit kostenoverwegingen en om onze gebouwen te verduurzamen. De gekochte objecten betreffen ‘De Haagse Veste IV’, zo’n 38.000 vierkante meter (bvo) kantoor. En met ongeveer 2.600 vierkante meter (bvo) bedrijfsruimte de Grote Beerstraat 34. De gebouwen staan op dit moment leeg en moeten eerst worden gerenoveerd voordat ze in gebruik kunnen worden genomen.
 

Integrale aanpak

Binnen beperkte ruimte moeten we verschillende maatschappelijke vraagstukken oplossen: voldoende (betaalbare) woningen, klimaatadaptieve en gezonde omgeving, hergebruiken van bestaande panden. Dit vraagt om een integrale aanpak. Het mengen van functies zoals (collectief) wonen, werken en maatschappelijk programma kan bijdragen aan een geïntegreerde benadering. Daarnaast kan functiemening helpen in het faciliteren van gemeenschapsvorming, milieu en stedelijkheid. Het vastgoed van het rijk kan in tijdelijke en permanentere ontwikkeling bijdragen aan de huidige maatschappelijke opgaves.

Over Nadia Nena Pepels

Nadia Nena Pepels (architect, TU Delft) ontwerpt en ontwikkelt ideeen vanuit een menselijk oogpunt voor de transitieopgave in stedelijke gebieden. De handtekening wordt in het gehele proces als onderzoeks-, communicatie-, en ontwerp middel gebruikt om dieper inzicht te krijgen in de opgave. Vanuit de gelaagde analyse, komt ze tot een gedragen plan op verschillende schaalniveau’s.
Door verhalende, zachte kaarten te maken die de sociale ecologie van plekken weergeeft, biedt Nadia een gelaagd uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Rondom de tekening gaat ze in gesprek met bewoners, ondernemers, stakeholders, opdrachtgevers en betrokkenen over hun beleving en behoefte van de plek.

Nadia deed werkervaring op bij verschillende bekende architectenbureau’s in Rotterdam en Amsterdam. Sinds 2021 werkt ze met haar studio aan projecten hoofdzakelijk in de regio Rotterdam en Den Haag.

Nadia