Young Innovators 2022: Vitale Vakantieparken

Om een beeld te krijgen van het ‘park van de toekomst’ heeft VOIDS in 2022 voor Vitale Vakantieparken een ontwerpend onderzoek gedaan naar de toekomst van recreatie op de Veluwe.

Timeline

Vitale Vakantieparken is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. Samen met de recreatiesector en andere partners werkt Vitale Vakantieparken aan diverse vraagstukken rond vakantieparken.

Verbinding

Na een grondige historische analyse van het vakantiepark wordt in dit onderzoek de fundamentele vraag gesteld: is het huidige vercommercialiseerde vakantiepark nog wel flexibel genoeg om in te spelen op de vraag van de recreant, de lokale gemeenschap en het landschap van de Veluwe? Door middel van een representatieve doorsnede van de Veluwe wordt de potentie van een nieuw ecosysteem getoond. Hierin wordt recreatie niet alleen onderdeel van het lokale verdienmodel, maar kunnen recreant, lokale gemeenschap en landschap veel directer in contact met elkaar komen en innig verbonden met elkaar raken.

Zeven lessen

Uit het onderzoek zijn zeven lessen getrokken die in deze leperollo zijn terug te vinden. Vitale Vakantieparken, lokale overheden en (recreatie)ondernemers op de Veluwe kunnen deze lessen gebruiken om samen aan een duurzame toekomst voor recreatielandschap van de toekomst te werken.

Over VOIDS

VOIDS is een jong Rotterdams bureau voor strategie, stedenbouw en landschap dat ontwerpt aan de rechtvaardige stad. Kort na de oprichting wonnen zij de Europan in Risoy, Noorwegen. Met optimisme wordt de complexiteit van elke opgave omarmt om te komen tot plannen met impact. Door ontwerp en onderzoek te combineren ontstaan projecten die zich naadloos voegen in haar context met een subtiele eigenheid die verrast.