Advies Beleidsprogramma Nationale Parken

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge heeft, namens het College van Rijksadviseurs, een ongevraagd advies aan de Minister voor Natuur en Stikstof gestuurd. Het advies is een reactie op het (concept) beleidsprogramma Nationale Parken.