Samen werken aan omgevingskwaliteit in het landelijk gebied

Het (IM)Pactnetwerk Nationale Dialoog Bouwcultuur adviseert de minister voor Natuur en Stikstof om 'goede omgevingskwaliteit’ op te nemen als maatschappelijke doelstelling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).  Want een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied ontstaat niet vanzelf, vanuit een optelsom van doelen voor natuur, klimaat en water als deze doelen niet geworteld zijn in het streven naar een betere kwaliteit van de leefomgeving. Goede omgevingskwaliteit is een publieke waarde en biedt houvast voor een maatschappelijke dialoog. Het is bovendien een verbindend thema op lokaal en regionaal niveau.