Verkenning “Water en bodem sturend: do’s & don’ts

In 2022 inventariseerde Jurriënne Heijnen (deelnemer aan het ruimtelijk traineeship midden-Nederland) voor de staf Deltacommissaris een breed portfolio aan ontwerpend onderzoek voor klimaatadaptatie. Dat leidde tot een categorisering van concepten onder de noemers ‘waterveiligheids-landschappen, bodem als bron, gebouw als watermachine’.

In 2023 vroeg het College van Rijksadviseurs haar om dit verder uit te werken naar een inventarisatie van gebiedsvisies en uitvoeringsprojecten die kunnen worden beschouwd als state of the art voor WBS. In de verkenning “Water en bodem sturend: do’s & don’ts; een inventarisatie en verdiepend onderzoek naar projecten over water en bodem sturend’ zijn tachtig projecten langs twee assen geordend.

  • De as van abstracte beleids- en gebiedsvisies naar concrete uitvoeringsprojecten (verticaal).
  • De as van ‘huidig ruimtegebruik en functieverdeling uitgangspunt’ naar ‘transitie grondgebruik’ (horizontaal)We hebben dit onderscheid gemaakt omdat alleen het aanpassen van de inrichting van gebieden niet altijd voldoende zal zijn (het ‘hoe’) om de beoogde doelen te behalen. In sommige gebieden zal ook een andere ruimtelijke toedeling van functies nodig zijn, vaak met een meervoudig doel (‘wat kan waar’).