Zestien adviezen voor een waardevolle leefomgeving

Veel keuzen die op tafel liggen hebben ruimtelijke impact. Daarom vat het College van Rijksadviseurs de belangrijkste zestien punten uit zijn recente adviezen en verkenningen samen, in de hoop dat deze inzichten van waarde zijn bij de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s.