Praktijkgids Water en bodem sturend, hoe dan?

Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Professionals in het ruimtelijk domein missen vaak nog concrete
handvatten. En de verbindende schakel tussen visie en praktijk ontbreekt in veel gevallen, zo blijkt uit een inventarisatie van het College van Rijksadviseurs (CRa) van meer dan tachtig projecten over water en bodem
sturend. 

Het CRa brengt daarom een praktijkgids uit met zes stappen om in projecten, programma’s en bij beleidsontwikkeling te werken vanuit het principe ‘water en bodem sturend’.