Architectonisch kader Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Dit architectonisch kader gaat over het belang van duurzame, betaalbare en kwalitatieve woonprojecten gebouwd voor de toekomst. De opgaven waar we nu voor staan zijn groot. Of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: we zullen anders met de ruimte moeten omgaan, dus ook met onze woonomgeving en de wijze waarop woningen en buurten tot stand komen.