Herstelplan De Grote Beek

GGzE-landgoed De Grote Beek faciliteert zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen, variërend van dagbesteding en wonen tot specialistische en forensische behandeling. Deze essentiële maatschappelijke functie staat echter, zoals bij meer zorginstellingen, onder druk: zowel ruimtelijk, financieel als maatschappelijk.
Het landgoed heeft dus een hulpvraag. Dit herstelplan richt zich op een duurzame ontwikkeling van het landgoed, passend bij deze veelheid aan opgaven.