beHagen - Bouwerscompetitie Leeuwarden

BeHagen is een van de drie geselecteerde ontwerpplannen voor de 'Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost'. Naast BAM Wonen bestaat het team uit Bureau Biota, bureau SLA, Landscape Collected en Site Practice.

WoonFriesland, het College van Rijksadviseurs en de gemeente Leeuwarden slaan de handen ineen in hun streven naar het ontwerpen en realiseren van biobased en natuurinclusieve woningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost.

De kern van de opgave is het maken van een ruimtelijk ontwerp voor een bouwveld met 45-50 sociale grondgebonden huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost, én het daadwerkelijk bouwen van die woningen. De bebouwing is biobased, natuurinclusief, betaalbaar en passend in de omgeving.