WCAG 2.1 onderzoek toegankelijkheid

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website www.collegevanrijksadviseurs.nl is afgerond op 12 maart 2024. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).