Stadsarchitecten en Stadsbouwmeesters

In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de huidige posities, opdrachten en werkwijzen van stadsbouwmeesters. We beschrijven op hoofdlijnen wie de stadsbouwmeester is, wat hij doet, hoe hij functioneert en wat zijn bijdrage kan zijn aan het ruimtelijk beleid op gemeentelijk en regionaal niveau.

We geven daarbij een beeld van de ambities waarmee gemeentebesturen op dit moment kiezen voor de benoeming van een stadsbouwmeester en van de voorwaarden waaronder een stadsbouwmeester zinvol kan functioneren.