Werkwijze Wederkerig Rijksvastgoed

Hoe kan het Rijk zijn vastgoed en gronden inzetten als gedeelde
ruimte waar een veelvoud aan behoeftes wordt vervuld om de
leefbaarheid in Den Haag te versterken?

Toogdag

Op 4 april 2024 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf samen met het Atelier
Rijksbouwmeester de vijfde editie van de Toogdag. Het thema van deze editie
was: Gedeelde Ruimte - rijksgrond en vastgoed inzetten voor het realiseren van rijksbeleid - het scharnier tussen beleid en uitvoering. Deze publicatie beschrijft één van de drie werksessies, casus Den Haag.

Wederkerigheid

In de snelgroeiende stad Den Haag staat de leefbaarheid onder druk. Verschillende opgaven zijn met elkaar in strijd om de beperkte boven- en ondergrondse ruimte van de dichtbebouwde stad - wonen, werken, groen, water, mobiliteit. Als Rijk zijn we sterk vertegenwoordigd in de stad, met name in het gebied rond het Centraal Station. Daarmee hebben we een grote kans én verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in het faciliteren van een goede, leefbare balans in de programmatische ruimteclaim. En een balans betekent geven en nemen. Daarom heeft het Atelier in samenwerking met ontwerpbureau Komovo het begrip ‘wederkerigheid’ centraal gezet in de casus Den Haag. Wederkerigheid betekent: “de onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift”.