Ontwerpen aan transities - Advies Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

In het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) beschrijft de Rijksoverheid hoe ze ruimtelijk ontwerp stimuleert om bij te kunnen dragen aan de grote ruimtelijke en maatschappelijke transities van deze tijd. De ministeries van BZK en OCW werken momenteel aan een nieuwe ARO voor de periode 2025-2028. Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) geeft zes adviezen om de inhoud van deze nieuwe ARO te versterken. De- adviezen borduren voort op eerdere adviezen van het CRa over architectuurbeleid, ontwerp-kracht, goed opdrachtgeverschap en ruimtelijke kwaliteit.