Toekomstbestendige havens in de Vlaams-Nederlandse Delta

In deze studie zijn toekomstperspectieven voor het jaar 2100 verkend voor het haven-, water- en energiesysteem voor het (haven)gebied tussen Rotterdam en Zeebrugge. Samen met experts en directe stakeholders is middels ontwerpend onderzoek en toekomstdenken tijdens een reeks toekomstateliers bekeken waar kansen, knelpunten of (kennis)urgenties ontstaan bij het integraal verbinden van oplossingsrichtingen voor de transitiethema's; overgang naar een circulaire economie, naar duurzame energie en de effecten van zeespiegelstijging.

Door Defacto Stedenbouw, CLUSTER landschap & stedenbouw en Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics.

De Ruimtelijke langetermijnverkenning naar de toekomst van de havens in de Vlaams-Nederlandse Delta is tot stand gekomen in opdracht van het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs en het Vlaams-Nederlandse Delta Netwerk.