De economie van de toekomst begint bij de delta

Er liggen veel kansen voor de economie van de toekomst. Maar het is een feit dat er niet genoeg ruimte, duurzame energie en zoet water zal zijn om alle huidige economische activiteiten in Nederland voort te kunnen zetten. Deze schaarste zal tot moeilijke keuzes leiden. De ruimtelijke ordening is hierbij een belangrijk sturend instrument. Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) pleit in de analyse De economie van de toekomst begint bij de delta o.a. voor een vorm van triage en het investeren in gebieden in plaats van in bedrijven.