Presentatie prof. Dr. Ellen van Buren

Platform31 en het College van Rijksadviseurs hielden op 7 februari een bijeenkomst over circulaire economie. Belangstellenden werden geinformeerd over de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Prof. Dr. Ellen van Buren van de TU Delft gaf een toelichting op Circulaire Gebiedsontwikkeling. In de bijlage staat haar presentatie.