Rijk en wijk - Rapport Urbanos over Wielwijk in Dordrecht

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn.

Stedenbouwkundig bureau Urbanos ging met deze opgave aan de slag in Wielwijk in Dordrecht.