Rijk en Wijk - rapport Over Morgen

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn.

Het bureau  Over Morgen heeft in opdracht van het College van Rijksadviseurs de stedenbouwkundig bureaus Must en Urbanos geadviseerd hoe circulaire economie toe te passen in ruimtelijk ontwerp op wijkniveau.