Landscape Biobased verbouwen

De provincie Zuid-Holland staat voor een enorme bouwopgave. Schoon bouwen wordt, zeker gezien de sterk vervuilende conventionele bouwsector, steeds belangrijker. In het kader van het Young Innovators programma laat ‘Biobased Zuid-Holland’ zien hoe, door een transformatie van het landschap, de provincie zelf deze schone materialen kan produceren en daarmee tegelijkertijd de alarmerende milieuproblematiek in de landschappen aanpakt.

Gezond bouwen, gezonde toekomst

Transformatie is hard nodig, want grote delen van de landschappen in Zuid-Holland verkeren onder invloed van de huidige productiemethoden in crisis. Ze verzakken, verzilten, verslempen, verruigen, stoten CO2 uit in plaats van het vast te leggen en pompen regenwater naar zee in plaats van het te bufferen. Voor deze kwetsbare gebieden is transformatie naar een productielandschap voor biobased materialen een uitstekend alternatief.

Maar wat te verbouwen? De veen-, zand- en kleigronden van Zuid-Holland lenen zich in elk geval niet voor grootschalige bosbouw. Voor een antwoord keken we naar de inrichting van het landschap en bijbehorende beplanting en gewassen uit het verleden. Met de herintroductie van oude landschapselementen kan het huidge landschap opleven tot een rijk landschap met een grote variëteit aan productiematerialen. Bovendien kunnen we het beste uit het verleden aanvullen met de kennis van nu. Want dankzij moderne technieken is het aantal toepassingen van oude gewassen veel groter dan vroeger.

Boom Landscape

BOOM Landscape ontwerpt aan het hedendaagse (stedelijk) landschap met producten die uiteenlopen van gedetailleerd parkontwerp, openbare ruimte-ontwerp tot grootschalige visies en ontwerpend onderzoek. Centraal in onze ontwerpen staan de karakteristieken van de plek, lokale fenomenen en materialen, het spanningsveld tussen publiek en privaat en de transitie van landschap naar stad.

BOOM Landscape zet actuele opgaven zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatverandering in als motor om te komen tot een bruikbare, biodiverse, productieve en authentieke leefomgeving.