Eric Luiten: Het borgen van ruimtelijke kwaliteit

Bekijk de video: Het borgen van ruimtelijke kwaliteit van Rijksgebouwendienst op Vimeo.

Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, stelt het borgen van ruimtelijke kwaliteit aan de orde in zijn terugblik op 2013. Het College van Rijksadviseurs nam rond diverse vraagstukken initiatief tot ontwerpend onderzoek, gaf advies over beleidsvorming of nam deel aan kwaliteitsteams. Binnen het thema “een betere Delta” is Eric Luiten voorzitter geworden van het kwaliteitsteam Afsluitdijk, die aan revisie toe is.