Jaarprogramma 2014 met terugblik op 2013

Het College van Rijksadviseurs (CRA) kijkt in deze compilatie vooruit naar 2014 en blikt terug op 2013. Aan het begin van 2013 startte het College met de werkagenda 'de Techniek van het verbinden'. Aan de hand van tien thema's is gewerkt aan diverse projecten en adviezen. Het CRA doet in woord en beeld verslag van de werkwijze.

Bekijk de video.

Het huidige CRA is in september 2012 aangetreden, middenin een tumultueuze tijd waarin de rijksoverheid de ruimtelijke ordening flink op de schop heeft genomen. De andere overheden, bedrijven en organisaties krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. De tijd dat ruimtelijke plannen op veel geld van de rijksoverheid konden rekenen is echt voorbij, er zijn dus minder grote gebaren mogelijk. Toch hoeft dat de kwaliteitsambitie niet de kop in te drukken; het vraagt juist om slimme en goed afgewogen plannen.

Het CRA werkt ook in 2014 aan actuele kwesties als het ontstaan van een nieuwe bouwcultuur en het realiseren van samenhang in ruimtelijke mobiliteitsopgaven. Ruimtelijke kwaliteitsborging blijft nadrukkelijk een thema voor het CRA. Dat uit zich in projecten op het vlak van waterveiligheid, het veranderende cultuurlandschap, de noodzaak van energietransitie en de ruimtelijke inrichting van openbaar vervoerknooppunten. Daarmee brengt het College van Rijksadviseurs ook in 2014 de Techniek van het verbinden in praktijk.