Rients Dijkstra: Slim omgaan met wat er al is

Bekijk de video: Slim omgaan met wat er al is.

Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, gaat in op de ruimtelijke inpassing van een geplande snelweg waarmee de drukte op de Ring Rotterdam op termijn moet verminderen. Het project voltrekt zich in een tijd waarin de aanleg van nieuw asfalt en spoor steeds minder aan de orde zijn. De uitdaging ligt in de toekomst meer bij het verbeteren van de samenhang tussen verschillende soorten mobiliteit en daarbij slim om te gaan met wat er al is18