Multidisciplinaire wijkaanpak werpt wél vruchten af

Het onderzoek 'Oog voor de buurt' loopt onder aanvoering van Rijksbouwmeester Frits van Dongen al enkele jaren en werpt zijn vruchten af. Het CRA heeft op basis van deze conclusie besloten haar bijdrage aan de wijkaanpak voort te zetten in 2014. Het College zal in drie a vier wijken projecten initieren waarbij o.a. ontwerpers worden betrokken bij leefbaarheidsopgaven voor de wijken. Niet alleen het (her)ontwerp van onderdelen van wijken is onderdeel van de opgave, de verbinding met andere disciplines als sociologie, (wijk)economie en veiligheidsexperts is evenzeer belangrijk.

Multidisciplinaire wijkaanpak werpt wél vruchten af
Beeld: Stipo
Multidisciplinaire wijkaanpak werpt wél vruchten af

Lees meer over de visie van het CRA op de wijkaanpak op de website van Binnenlands Bestuur.