Werkbezoek wateropgave Maas

Op woensdag 29 januari bracht de Rijksadviseur Landschap en Water een bezoek aan de diverse projecten die gestalte krijgen op gebied van waterveiligheid in het Limburgse stroomgebied van de Maas.

Werkbezoek Maaswerken
Werkbezoek Maaswerken

De Grensmaas (Zuid-Limburg), een groot Nederlands hoogwater- en natuurontwikkelingsproject, is tijdens het werkbezoek met een groep experts bekeken. Ook leidde het bezoek langs de Zandmaas. De Zandmaas is onze enige Nederlandse terrassenrivier met hoogteverschillen en vraagt om een specifieke en toegeruste aanpak van hoogwaterprojecten. Mede daardoor knelt hier de hoogwateropgave van het Deltaprogramma meer dan langs andere riviertrajecten met ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit, zoals de Waal en de Ijssel.

Een voorbeeldproject binnen de Zandmaas is het project Ooijen-Wanssum in noord Limburg. Dit is in schaal en aard een topproject, dat sinds een half jaar een eigen Q-team (kwaliteitsteam) heeft om de projectorganisatie en stuurgroep bij te staan in vragen over (ruimtelijke) kwaliteit.

Voor meer informatie over bovenstaande initiatieven, zie de website Smart Rivers.