Persbericht COMMISSIE M.E.R.

Het College van Rijksadviseurs, bij monde van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in m.e.r.

Wil m.e.r. als integraal instrument haar rol goed kunnen spelen dan moet ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van alternatieven naar zijn mening meer sturend zijn.

Op de website van de commissie MER vindt u het volledige persbericht en het advies van de Rijksadviseur.