CRA-Symposium: Leegstand vraagt lange termijn aanpak

Op 24 juni vond in de Kunsthal in Rotterdam het symposium 'Diversiteit van de Leegstand' plaats, georganiseerd door het College van Rijksadviseurs. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst deed een oproep aan architecten en vakwereld om op creatieve wijze nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaand vastgoed. Het Rijk staat voor de opgave om een oplossing te vinden voor ruim 2 miljoen vierkante meter overtollig geworden vastgoed. Blok ziet onder meer kansen in tijdelijke invulling en in de transformatie naar middeldure huurwoningen. Rudy Stroink stelt dat leegstand structureel is geworden en sloop daarmee onvermijdelijk is.

Symposium Diversiteit van de leegstand
Symposium Diversiteit van de leegstand

Oud-wethouder ruimtelijke ordening in Amsterdam Maarten van Poelgeest vroeg zich af of het Rijksvastgoedbedrijf louter op financieel rendement stuurt of dat ook maatschappelijk rendement is verankerd in de bestuurlijke opdracht die de dienst heeft meegekregen. Volgens Yvonne van der Brugge, directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf, is het beslist niet de bedoeling dat het Rijk haar vastgoed ‘over de schutting gooit’. Ook andere beleidsdoelstellingen worden meegenomen bij de afstoot van vastgoed, aldus Van der Brugge. Zij gaf bovendien aan dat het RVB de blik meer dan voorheen naar buiten richt en de dialoog met gemeenten en provincies opzoekt. ‘Lokale kennis is essentieel bij vastgoed. Voor het RVB is het borgen van regionale verankering een prioriteit.’ Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, wees op het belang van een politieke visie op de langetermijn-scope. ‘Pas op langere termijn kun je maatschappelijk rendement munten.’

Downloads

Downloads zijn terug te vinden in de rechter kolom of via de link hieronder:

> Het persbericht van 25 juni naar aanleiding van het symposium.

> Het essay van Rudy Stroink: 'De gevolgen van de verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen en de argumenten voor een andere aanpak' en zijn presentatie. (zie rechter kolom)

> De presentatie van Hans Peter Benschop, trendbureau Overijssel, met zijn analyse van de diversiteit van het leegstaand vastgoed.

> De presentatie van Ronald Rietveld / RAAAF met inspiratie en ideeën voor het schijnbaar 'kansloze' vastgoed (opent in externe website)

> Een verslag op gebiedsontwikkeling.nu van het symposium 'Herbestemming als gebiedsopgave', het middagdeel van de 'herbestemmingsdag'

> Op Archined verscheen op 19 augustus het artikel 'Minister Makelaar' door JaapJan Berg en Marina van de Bergen, naar aanleiding van het symposium

Reacties / meer informatie

> Wilt u uw reactie achterlaten op het symposium? Stuur uw reactie naar marcel.vanheck@rgd.minbzk.nl (Marcel van Heck, secretaris van het CRA).

> Voor verdere informatie over het symposium, het aanvragen van interviews of het aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Anne Luijten (communicatie College van Rijksadviseurs, tel 06 – 122 479 47, e-mail anne.luijten@studio-RO.nl).