Jaarprogramma CRa 2015

Het Jaarprogramma 2015 van het College van Rijksadviseurs is verschenen onder de titel De techniek van het verbinden. Het Jaarprogramma bevat een actualisering en nadere uitwerking van de ambities zoals die zijn verwoord in het Werkprogramma CRa 2012-2016.

Jaarprogramma 2015

De thema’s die in het werkprogramma staan vermeld zijn een goede kapstok gebleken voor het werk van het CRa. Wel is een aantal thema’s samengevoegd of hernoemd. Hiermee wil het College inspelen op de actualiteit en beter herkenbaar zijn op thema’s die spelen bij de departementen en in de brede vakwereld. Hernoemde thema’s zijn Leegstand en transformatie, De impact van de energietransitie en De complete stad.

Ruimtelijke kwaliteit

Het Jaarprogramma 2015 biedt een overzicht van de manier van werken van het CRa onder de titel Het CRa: Werken aan ruimtelijke kwaliteit. Per thema wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste speerpunten en resultaten uit 2014 en van de focus van het CRa in 2015. Ook is een lijst met adviezen, projecten en activiteiten opgenomen, evenals een begroting met bijbehorende verantwoording.

Download het Jaarprogramma 2015.