Oog voor de buurt: ontwerp verbindt

In samenwerking met het ministerie van BZK wordt onder begeleiding van het Atelier Rijksbouwmeester in een aantal plaatsen in Nederland het programma Oog voor de buurt uitgevoerd. Dit programma is gericht op het stimuleren van de verbindende rol van het ontwerp bij leefbaarheidskwesties in wijken en buurten. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken, voor grootstedelijke wijken maar ook in krimpgebieden. De leefbaarheid voor de bewoners staat daarbij steeds centraal.

Oog voor de buurt

Dit programma staat dit jaar in het teken van ‘Zorg en Ontwerp’. Het Atelier Rijksbouwmeester werkt hierin samen met het International New Town Institute (INTI) in Almere en de leerstoel Ontwerp en Overheid (Design as Politics) van de TU Delft. In overleg met geselecteerde gemeenten, corporaties en zorginstellingen wordt het ruimtelijk vraagstuk verdiept waarna een multidisciplinair ontwerpteam aan de slag gaat, actief voorzien van informatie vanuit de betrokken gemeenten en organisaties middels een begeleidingscommissie.

Kick off

Op woensdag 7 oktober vond de kick off van deze editie van Oog voor de buurt plaats in Deventer, op de locatie van woon- en zorgcentrum Humanitas. Naast de studenten van de TUD waren er presentaties vanuit het Atelier Rijksbouwmeester (Marcel van Heck), de gemeente Deventer (Han Beumer) en Humanitas (Dirk Metselaar). De sprekers gingen in op de context van de opgave en op de verschillende ruimtelijke, zorggerelateerde en sociaal relevante aspecten. Daarna werden het woon- en zorgcentrum Humanitas en de omliggende wijk Keizerslanden nader verkend.

Intensieve relatie

De komende maanden zullen de studenten samen met een interdisciplinair team bestaande uit JaapJan Berg van het International New Town Insitute en Wouter Vanstiphout en Mike Emmerik van de leerstoel Design as Politics, ontwerpend onderzoek uitvoeren naar zowel de herstructurering van het vastgoed als naar een intensievere relatie tussen het zorgcentrum en de wijk.

Ook de talenvolle jonge ontwerpers Hugo Corbett en Stef Bogaerds maken deel uit van het team.

Op 9 oktober heeft in Zuid Scharwoude eveneens een kick off van Oog voor de buurt plaatsgevonden.