Jaarprogramma 2016

Het College van Rijksadviseurs in de huidige samenstelling heeft zitting tot juli 2016. Daarna worden er twee nieuwe Rijksadviseurs benoemd. Collegevoorzitter Floris Alkemade blijft als Rijksbouwmeester deze functie ook in een volgend College vervullen. In het Jaarprogramma 2016 wordt de focus verwoord van het CRa in het laatste half jaar.

Jaarprogramma 2016

De advisering van het CRa richt zich op alle fasen van het beleids-, plan- en uitvoeringsproces. In de praktijk betekent dit dat het CRa voornamelijk heeft gewerkt als adviseur van de departementen (BZK, EZ, IenM en OCW) én hun uitvoerende diensten (resp. RVB, RVO, RWS en RCE). Advisering vond plaats in het uitzetten van (ontwerp) trajecten en ontwerpend onderzoek dat vaak leidde tot een product en een geschreven advies. Nog vaker echter bestond de advisering uit het ‘meedraaien’ op de werkvloer van de departementen. Bijvoorbeeld in de vorm van deelname en voorzitterschap van Q-teams.

Projecten en thema’s

Daarnaast levert het CRa ondersteuning bij aanbestedingen, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Aanbestedingsleidraad, het voorbereiden van de selectie van ruimtelijke opdrachtnemers en deelname aan de dialoogsessies. Dit gebeurde bij MIRT-projecten en bij architectuuropdrachten door zowel de Rijksbouwmeester, de Rijksadviseur Infra en Stad als de Rijksadviseur Landschap en Water. In het Jaarprogramma staat beschreven op welke projecten en thema’s het CRa in het laatste half jaar inzet zal hebben.

Download hier het Jaarprogramma 2016.