De Agenda van de Rijksbouwmeester: optimistisch en gericht op innovatie

Onlangs presenteerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade ‘De Agenda van de Rijksbouwmeester’. Hierin verwoordt Floris Alkemade zijn visie op voorliggende opgaven, zoals herbestemming & transformatie en maatschappelijke thema’s zoals vluchtelingenhuisvesting en zorg in de wijk. Ook formuleert de Rijksbouwmeester tien uitgangspunten.

agenda RBM

Zo hanteert de Rijksbouwmeester de spelregel dat bij iedere opgave, zoals de afstoot van rijksvastgoed, op zoek moet worden gegaan naar maatschappelijke meerwaarde. Leegstand ziet de Rijksbouwmeester als een kans om te experimenteren en te innoveren. In de omgang met het overtollig rijksvastgoed dient de Rijksoverheid bovendien een richtinggevende rol aan te nemen, aldus Floris Alkemade.

Strategische Atlas

Ook ingevoegd in de Agenda is de Strategische Atlas, waarin de ruimtelijke dynamiek van Nederland vanuit verschillende invalshoeken in kaart is gebracht. Daarmee worden verrassende ruimtelijke patronen zichtbaar. Er zijn kaarten gemaakt van leegstaand vastgoed, economie & mobiliteit, bevolking, leefbaarheid & voorzieningen, onbenut arbeidspotentieel, nieuwe economie & digitalisering, energie en tot slot, landschapsdynamiek en -gebruik.

Ambassadeursprojecten

Uit het grote aantal projecten van het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Rijksbouwmeester een aantal typerende voorbeeldprojecten gekozen. Deze zijn Ambassadeursprojecten genoemd en zullen gedurende de zittingsperiode van de Rijksbouwmeester speciale aandacht krijgen, waardoor zij kunnen functioneren als model voor soortgelijke projecten. Niet alleen voor toekomstige projecten binnen het rijksvastgoed zelf, maar ook daarbuiten als bijdrage aan een breder maatschappelijk debat. Floris Alkemade: ‘De Agenda van het Atelier Rijksbouwmeester is nadrukkelijk optimistisch, ambitieus en gericht op innovatie.’

De agenda van de Rijksbouwmeester is online te downloaden (Nederlandse versie).
Download the English version of The Government Architect’s agenda.