Rijksbouwmeester schrijft ontwerpprijsvraag Who Cares? uit

De Rijksbouwmeester organiseert samen met andere initiatiefnemers de prijsvraag who cares? Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om met oplossingen en voorstellen te komen om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie vorm te geven in de woonwijken. Op 18 januari 2017 wordt de prijsvraag gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de schouwburg in Almere vanaf 10.00 uur.

Who cares
Beeld: ©College van Rijksadviseurs

Met de prijsvraag who cares wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, een goede stad is voor iedereen.

Initiatiefnemers

De ontwerpprijsvraag who cares is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Waar gaat het om?

Veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid, leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken. Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden zo veel mensen alleen. In de zorg voltrekken zich eveneens ingrijpende veranderingen. De overheid doet een stap terug en verwacht van de burgers meer zelfredzaamheid. Ook van ouderen en kwetsbare mensen in buurten waar de sociale structuur niet zo solide is. Veel ‘nieuwe’ senioren doen er zelf alles aan om gezond te blijven en zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen; zij zijn gehecht aan hun plek. Toch is het voor hen soms lastig om zich in de vertrouwde buurt te handhaven.

Wat is er nodig?

Innovatieve ideeën voor toekomstbestendige wijken zijn noodzakelijk,bijvoorbeeld over de integratie van zorg in de wijk, nieuwe vormen van wonen en samenleven die de sociale samenhang in de wijk bevorderen, nieuwe ideeën voor mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte of terloopse ontmoetingsplekken.Kortom: nieuwe ideeën die een positieve impact hebben op het functioneren van de wijk en ook nog eens een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.

Wie kan er mee doen?

who cares is een open oproep aan innovatieve doeners en denkers om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Omdat who cares zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning,roept de Rijksbouwmeester nadrukkelijk op tot allianties van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Twee rondes

Er zijn vier wijken uitgekozen in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Inzenders kunnen voor een van deze wijken een beknopte maar sprekende visie op de opdracht indienen, inclusief een schetsmatige verbeelding. De jury kiest maximaal vijf inzendingen per locatie. De inzenders van de geselecteerde visies werken deze uit in de tweede ronde. Uiteindelijk wijst de jury per locatie een winnaar en een runner up aan. De vier gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om realisatie van de winnende plannen mogelijk te maken.

De locaties

 • Almere, Almere-Haven
 • Groningen, Oosterparkwijk
 • Rotterdam, Carnisse
 • Sittard-Geleen, Geleen-Zuid en Kluis

De jury

De kernjury bestaat uit vijf leden onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
 • Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gijsbert van Herk, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas
 • Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem
 • Haroon Sheikh, filosoof en onderzoeker Centrum Ethos, VU Amsterdam
 • Vera van Winthagen, strategisch design consultant, gemeente Eindhoven
 • Secretaris van de jury is Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (geen stemrecht).

Voorlopige planning

 • 18 januari 2017: kick-off, Almere
 • 14 maart 2017: sluiting inzendingstermijn
 • 8 mei 2017: bekendmaking resultaat eerste ronde, Rotterdam
 • mei/juni 2017: start tweede ronde

Meld u aan voor deelname aan de startbijeenkomst in Almere

Lancering van de ontwerpprijsvraag who cares vindt plaats op 18 januari 2017 in de Schouwburg in Almere vanaf 10.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst belichten verschillende sprekers de opgave en achtergrond van de prijsvraag en ontvangen deelnemers het reglement en praktische informatie over het verloop van de prijsvraag. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u zich dan tijdig aan via de website van de prijsvraag.

Teams die op zoek zijn naar specifieke expertise kunnen gebruik maken van een marktplaats op deze website.

Meer informatie

Voor een introductie op de prijsvraag kunt u luisteren naar het interview met Floris Alkemade op 5 december jl. op Radio 1. Voor vragen kunt u een mail sturen aan het projectteam (info@prijsvraagwhocares.nl). Voor achtergrondinformatie voor de pers en het aanvragen van interviews: Marcel van Heck (Atelier Rijksbouwmeester), tel. 06 25 05 24 87 of Jan Stalman (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) tel. 06 53 10 98 39.

Zie ook: @prijsvraagwhcrs /#prijsvraagwhcrs

De Open Oproep who cares wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen, dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.