Tentoonstelling Rijk aan ontwerpkracht in Haarlem

Het Atelier Rijksbouwmeester en het ABC presenteren vanaf 31 maart 2017 de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. De expositie zal worden geopend door de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, samen met Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra, architect en voormalig Rijksbouwmeester. Tjeerd Dijkstra zal een korte beschouwing geven over architectonische kwaliteit en kwaliteitsborging. Zijn publicatie "Wat is architectonische kwaliteit" was de grondlegger voor het rijksarchitectuurbeleid. Guus Enning en Marcel van Heck, werkzaam bij het atelier Rijksbouwmeester vertellen over het Nederlands Architectuurbeleid.

Publieksbijeenkomst

De expositie

De nota Ruimte voor Architectuur uit 1991 vormde de start van het nationale architectuurbeleid dat de Nederlandse architectuur nationaal en internationaal op de kaart heeft gezet. Eind 2016 vormt het verschijnen van de "Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Samen werken aan ontwerpkracht" de aanleiding voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade om, in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Milieu, te kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Het architectuurbeleid van de afgelopen 25 jaar heeft een rijke en veelkleurige oogst opgeleverd. De door het Atelier Rijksbouwmeester samengestelde tentoonstelling laat een groot aantal plannen zien die zijn voortgekomen uit het stimuleringsbeleid en het opdrachtgeverschap van het Rijk. In de tentoonstelling is tevens ruim aandacht voor jong talent, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs. Naast presentaties van beeldmateriaal en passages uit de Troonrede 1992 lichten de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker en Rijksbouwmeester Floris Alkemade in gefilmde interviews hun favoriete project toe.

 

Tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht vanaf 31 maart 2017 in het ABC Architectuurcentrum
Opening: vrijdagmiddag 31 maart om 17.30 uur
A
dres: Groot Heiligland 47, Haarlem